Získejte náskok před ostatními zaměstnavateli

Flexibilní úvazky jsou skvělým nástrojem, který dlouhodobě umožňuje skloubení práce a osobního života, podporuje stabilně vysoké a kvalitní výkony zaměstnaných a posiluje jejich loajalitu k zaměstnavateli. Přitom pouhých 10 % nabídek je V ČR flexibilních. Když tento údaj srovnáme s evropským průměrem, který činí 30 %, je realita na českém trhu práce spíše smutným obrázek toho, že jsme značně zaspali dobu.

Téma zkrácených nebo flexibilních úvazků je stále opředeno řadou předsudků a tabu. Oslovily jsme Kateřinu Čípovou a Lenku Mazalovou, zakladatelky projektu MÁMA JOB, které přišly na trh s novou platformou pro inzerci flexibilních pracovních nabídek, která si právě dala za cíl, zvýšit jejich % na českém trhu práce.

Pojďme se podívat na nejčastější předsudky, kterými se čeští zaměstnavatelé ohání.

  1. Prodraží se to.

Jeden z nejčastějších argumentů. Zde je však třeba říci, že mzda je od určité výše vždy otázkou dohody dvou stran, odvody se pak odvíjí poměrově od její výše a případné více náklady na benefity, zdravotní prohlídky, školení nebo vybavení, jsou při celkových režijních nákladech firmy spíše marginální. Navíc flexi úvazek znamená vyšší míru loajality a nižší fluktuaci, tím pádem méně výdajů do recruitmentu.

  1. Více papírování.

Pravda je taková, že papírování je vyjma sdílených pracovních míst u flexibilních úvazků srovnatelné jako v případě klasické pracovní smlouvy na plný úvazek.

  1. Složité řízení informací.

Flexibilní úvazky a vzdálená práce vyžadují velmi efektivní plánování toku informací. Zaměstnanci na částečný úvazek potřebují jasné a přesné zadání a rychlé informace. Ve firmě tak vznikne přirozený tlak na to, aby informace byly sdíleny tam, kde mají, což naopak velmi napomáhá interní komunikaci.

  1. Nízká efektivita.

Lidé, kteří pracují na zkrácený úvazek, dokážou lépe využít svůj čas. Méně prokrastinují, lépe se koncentrují a díky možnosti vyváženého work-life balance si udržují vyšší míru energie a kreativity. Flexi úvazky také znamenají lepší zastupitelnost v rámci jednotlivých rolí, což je pro firmu velmi užitečné.

  1. Malá pružnost přímých nadřízených.

Neochota přímých nadřízených dělat výjimky a vyjít vstříc individuálním potřebám lidí by měla být ve světě, který hlásá, že lidé jsou nejcennějším kapitálem firmy, spíše přežitkem. „Bohužel na tento argument narážíme často i tam, kde jinak podpora lidí vcelku funguje. Přesto z nějakého důvodu vedení firmy nebo HR pracovníci nejsou schopni prolomit bariéry u přímých nadřízených a motivovat je k tomu, aby se více flexi úvazkům otevřeli.“ Říkají Kateřina Čípová a Lenka Mazalová. Zaměstnávat lidi na flexibilní úvazek totiž vyžaduje schopnost manažerů plánovat, řídit nejen lidi, ale i informace a zároveň schopnost zadávat správně pracovní cíle a těmito kompetencemi ne všichni manažeři disponují. Vidíme, že téma implementace flexibilních úvazků je nejen populární, ale i velmi žádoucí. Nejedná se jen o pozlátko, kterým se zaměstnavatelé mohou pochlubit v pracovních inzerátech, ale mají i velmi praktické dopady a benefity.

Kateřina Čípová a Lenka Mazalová založily projekt MÁMA JOB, který si dal za cíl podporovat rodiče na jejich pracovní cestě a zvýšit počet flexi úvazků v ČR. V rámci své působnosti nabízí služby zaměstnavatelům, kteří potřebují smysluplně integrovat rodiče po MD/RD zpět do pracovního procesu a využít naplno jejich potenciálu. Pomáhají zaměstnavatelům také implementovat flexibilní úvazky do jejich firemních procesů. V letošním roce přichází s novou inzertní platformou pro inzerci pracovních nabídek na zkrácený či jinak flexibilní úvazek. Pokud hledáte místo, kde oslovit nové kandidáty, kde odprezentovat nejen obsah pracovní nabídky ale i vaši firemní kulturu nebo pokud máte pozice na zkrácený úvazek, seznamte se s novým inzertním portálem FLEXI ÚVAZKY od MÁMA JOB.

Kateřina Čípová a Lenka Mazalová

zakladatelky projektu

 

Tento článek vyšel v: