Upozornění – uplynutí sjednané doby pracovního poměru – VZOR

VZOR

Upozornění na skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

Na základě pracovní smlouvy ze dne……, která byla uzavřena mezi Vámi a zaměstnavatelem, vznikl ke dni …. pracovní poměr.  V souladu s ust. § 39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byla sjednána doba trvání pracovního poměru do …..

Tímto Vás zaměstnavatel upozorňuje, že zmíněný pracovní poměr uvedeným datem …………… skončí a že zaměstnavatel nemá zájem na prodloužení pracovního poměru.

Zaměstnavatel:

…(identifikace zaměstnavatele)…

…. (podpis zaměstnavatele)…..

 

Zaměstnanec převzal dne: …………………………….

Podpis zaměstnance: …………………………………..