Pozitivní psychologie v manažerské praxi

Rozhovor s Ing. Dagmar Kožinovou, lektorkou, koučkou a mentorkou.

  • Manažeři samozřejmě denně řeší otázky spojené s tím, jak řídit druhé. Velmi často ale zapomínají na sebe. Proč je dobré nezapomínat na self-management?

Jestliže chceme vést a řídit druhé, musíme na prvním místě být schopni řídit sami sebe. Každý manažer by měl být vzorem pro své kolegy. Nemusí znát a umět všechno, být dokonalý v každém ohledu a okamžiku, na to má svůj tým, ale ideální je osobnost se zdravým sebevědomím. Manažer, který si váží sebe i druhých, má vyšší míru emoční i pozitivní inteligence.

 

  • Co vlastně pojem „self-management“ v manažerské praxi všechno zahrnuje?

Zahrnuje samozřejmě daleko víc než jen poznání vlastních slabin a silných stránek. Je to o schopnosti si plánovat aktivity a organizovat svou práci a to v souladu s cílem organizace, ale i svými vlastními (rodinnými, osobními). Manažer by měl být schopný korigovat své chování ve prospěch vyšších cílů. Samozřejmě základem je sebepoznání, ale i práce v oblasti vlastního energy managementu a zvládání stresu. Měl by se neustále rozvíjet a na svém rozvoji vědomě pracovat. Žijeme dnes v době neustálých změn a pokud je chceme ve svých týmech prosazovat, musíme jako manažeři být schopni na změnách pracovat. A začít je někdy třeba i u sebe.

 

  • S osobou manažera souvisí řada různých kompetencí, znalostí, kvalifikace, ale také povahových rysů, vlastností, rysů osobnosti. Co vše má vliv na výkonnost zaměstnanců?

Kromě manažera má velký vliv firemní kultura. Ta je často základem. Vize firmy, ale i její hodnoty. To jakým způsobem se chovají manažeři, majitelé firem. Co považují za důležité. Ne nadarmo se říká ryba smrdí od hlavy. Tak je to často i ve firemním prostředí. Jakým způsobem se ve firmě komunikuje, řeší problémy a překážky.

Firemní kultura ve velké míře ovlivňuje to, jestli je zaměstnancům ve firmě dobře nebo nikoli. Zda prožívají každodenní stres nebo jsou v práci spokojení. Je jasné, že lidé, kteří neustále pracují ve stresu, jsou nejen častěji nemocní, ale jejich výkon je nižší než by být mohl. Naopak spokojený zaměstnanec je efektivní a mnohem víc produktivní. V takovém prostředí se navíc uvolňuje i kreativní potenciál jednotlivců i týmů a firma na tom může profitovat a růst. Lidé jsou v takových týmech schopni spolu komunikovat, vytvářet mnohdy až neuvěřitelné projekty. Naopak každodenní stres nikomu a ničemu neprospívá. Spíš naopak. A právě role manažera a jeho osobnost je dost často klíčová. On je tím, který ve velké míře firemní kulturu tvoří.

  • Být manažerem s sebou obzvláště ve velkých korporátech přináší značnou dávku stresu, konfliktů a dalších možných negativních vlivů na manažerskou práci. Máte nějaká doporučení pro práci se stresem, energií?

Každý manažer by měl znát relaxační techniky a základy energy managementu. Pokud manažer neumí pracovat se stresem, je jen otázkou času, kdy ho to dožene. A nakonec nejen jeho.

Neexistuje jedno doporučení, které bych mohla adresovat všem. Ale takové základní pravidlo, naučit se zpomalovat, občas se zastavit. Zavřít oči a vnímat. Své tělo i jeho potřeby. Dokázat zastavit nepřetržitý tok myšlenek a dovolit “odpočinout” své mysli. Na svých kurzech učím lidi vnímat vlastní tělo i napětí v něm, stav jejich energie. Toto je naprosto základní a klíčové. Poznání. Vědět, jak na to jsem. Pokud to vím, dokážu pak vnímat i to, co mému tělo prospívá a pomáhá a co naopak. A pak je důležité to prostě dělat.
Brát to jako nutnost, nikoli jako něco, co si nemůžu dovolit, protože na to nemám čas. Ne nadarmo se říká “Kdo dnes nemá čas na své zdraví, bude v budoucnu potřebovat více času na své nemoci.” A pokud budu správně vnímat své potřeby, jsem na dobré cestě se naučit vnímat i druhé. A to je pro práci ve vedení lidí důležité.

  • Jak postupovat při řešení konfliktů …

V každém kolektivu, organizaci se občas konflikt objeví. Neznamená to nic špatného ani dobrého. Pro společenství lidí je typické, že se občas objeví rozdílné názory. Konflikt může být velmi ozdravný a přínosný. Důležité je, jak to nakonec dopadne, jaký je výsledek. Jestliže jsou na konci konfliktu poražení a vítězové, tak to samozřejmě může být pro firmu nezdravé. I z toho důvodu je občas nutné, aby manažer do konfliktu vstoupil. Nejprve však musí prozkoumat své emoce, svůj postoj a vědět, že je v pohodě. Pokud totiž vstupuje do situace a sám je pod vlivem emocí, pravděpodobnost, že nebudou poražení se tím snižuje. Cílem totiž v konfliktu není určit viníka, ale naopak získat z toho maximum. Vyslechnout si obě strany a snažit se skutečně bez hodnocení a posuzování vnímat co říkají a na základě toho si udělat vlastní závěr. Ideálně rozhovor vést bez hodnocení, posuzování, obviňování, ale s cílem situaci vyřešit. A tímto směrem povzbuzovat i lidi v týmu.

  • Jak postupovat při zavádění změn?

Nejprve si musíme odpovědět na otázku proč. O jakou jde změnu a proč jsme se pro ni rozhodli. Ideální je když máme analýzu současného stavu a cíl. Toto proč pak musíme předat do týmu. Informovat klíčové pracovníky a důležité lidi. Teprve potom postupně celou firmu. Součástí změny může být odpor. Lidé se změny bojí, mají často nechuť. Je to naprosto přirozené. Dobrá komunikace je základem, aby se vše dobře zvládlo. Ideálně oboustranná komunikace. Ptát se lidí na zpětnou vazbu. Procesy změny jsou často zdlouhavé. Je dobré hledat důvody k pochvale a lidi motivovat i v průběhu toho celého procesu. A ano může se stát i to, že někteří zaměstnanci při větších změnách z firmy odejdou. Odolnost vůči změnám máme prostě každý jinou.

  • Jak by o sebe měl manažer pečovat z pohledu psychického zdraví?

Manažer by měl být schopný vnímat nejen své tělo, ale i emoce. Nahromaděné emoce, nezpracované se mohou v našem těle ukládat. Tělo nám často dává najevo, že něco není v pořádku. Bolí nás hlava, záda, objevují se různé nemoci. Proto tělo potřebuje péči a stejně tak i naše duše. Dovolená jednou za rok nestačí. Každý potřebujeme mít svou cestu, jak uvolnit napětí, dobít baterku a pečovat o své duševní zdraví. Pro někoho to bude procházka se psem, jiný si pustí relaxační hudbu, další si půjde zacvičit. Nemělo by jít jen o jednostrannou péči. Měli bychom se postarat o tělo, mysl, srdce a duši.

Tělo ovlivníme skrze vhodnou stravu, pohyb, sport, masáže, saunu a mnoho dalších aktivit.

Mysl můžeme uvolnit pomocí meditace, vizualizace, imaginace nebo přítomností.

Srdce souvisí s vědomou prací s emocemi, jejich vnímání a rozvoj pozitivních emocí.

Duši potěšíme když budeme mít jasno v prioritách a dělat věci, které jsou smysluplné.

Vše prostě souvisí se vším. Nestačí jen péče o tělo.

Jak důležitá je osoba manažera?

Manažer je klíčový pro každou firmu, tým. Jestliže máme manažera s nízkou mírou pozitivní a emoční inteligence, celý jeho tým to pozná. A nejen ten. Samozřejmě záleží i na fázi, ve které se firma nachází. Jsou fáze, které si vyžadují speciální přístup. Ale všeobecně můžeme říct, že dnes už není možné se orientovat jen na čísla. Tento přístup ve vedení lidí už dávno není udržitelný. Stejnou mírou se potřebujeme zajímat i o lidi. Vytvářet prostředí, ve kterých budou lidé rozvíjet svůj potenciál a díky tomu přispívat k rozvoji firmy. Ideální manažer je ten, který problémy dokáže vnímat jako výzvy, kterým je dobré čelit a řešit je. Člověk, který dobře snáší změny a na tyto umí reagovat. A hlavně manažer, který má rád lidi.

Tento článek vyšel v: