Co když zaměstnanec odmítne vykonávat práci?

Už jste se někdy setkali s tím, že zaměstnanec odmítne vykonávat práci? Někdy může být takové odmítnutí zcela opodstatněné, jindy nikoliv. Toto je jedno z témat, které řeším na kurzu zákoníku práce pro vedoucí zaměstnance. Motivoval mne k tomu podnět jednoho manažera ve výrobním podniku, který řešil až absurdní odmítnutí výkonu práce. Pojďme se tedy nyní na jednotlivé situace, které mne v této souvislosti napadají, podívat zblízka…

Začala bych základním ustanovením, které je pro tuto situaci relevantní, a to ust. § 106 zákoníku práce, které stanoví, že zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o němž má důvodně za to, že ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Co znamená „důvodně“, nám však zákoník práce již nevysvětluje. Dovolila bych si to demonstrovat na dvou obecných (bez jakýchkoliv konkrétních podmínek) příkladech pracovních cest:

1)    Zaměstnanec odmítne letět na zámořskou pracovní cestu, protože má obavu z toho, že by letadlo mohlo spadnout – životní situace samozřejmě mohou být různé, zaměstnanec může mát panický strach z létání, může mít dokonce potvrzení od lékaře se zákazem cestovat letadlem ze zdravotních důvodů, ale pouhá domnělá obava, že by letadlo mohlo spadnout k odmítnutí výkonu práce nestačí.

2)    Zaměstnanec odmítne cestovat do města aktuálně postiženého občanskými nepokoji, Ministerstvo zahraničních věcí vydalo doporučení následující dva týdny do dané oblasti necestovat – pak je takové odmítnutí výkonu práce (absolvování pracovní cesty) důvodné.

S odmítnutím výkonu práce nepochybně souvisí také druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a obsah pracovní náplně.

Pamatujme prosím na to, že druh práce není to stejné jako pracovní náplň.

 druh práce x pracovní náplň

Co je to pracovní náplň/popis pracovní činnosti?

  • Nemusí být dohodnutá (a pro zaměstnavatele je velmi praktické, když dohodnuta není). Blíže vymezuje a konkretizuje činnosti, které je zaměstnanec povinen vykonávat v rámci sjednaného druhu práce.
  • Pokud není dohodnutá, jedná se o jednostranné právní jednání (příkaz) zaměstnavatele (nutno „pouze“ zaměstnance seznámit).
  • Činnosti, které má zaměstnanec vykonávat, se ale musí vždy pohybovat v rámci vymezeném dohodnutým druhem práce.

ZNÁTE? 🙂     

Národní soustava povolání (https://www.nsp.cz/)

Národní soustava kvalifikací (https://www.narodnikvalifikace.cz/)

 A jaké situace odmítnutí výkonu práce tedy mohou dle mého názoru připadat v úvahu?

 → ZAMĚSTNANEC JE V PRÁCI, ODMÍTÁ BEZDŮVODNĚ PRACOVAT

–       porušení „pracovní kázně“, zhodnotit intenzitu a rozhodnout se o dalším postupu, např. výtka, poslat domů, překážky na jeho straně bez náhrady; vzniká škoda? – požadovat náhradu…

 → ZAMĚSTNANEC NECHODÍ DO PRÁCE, OMLUVENÁ ABSENCE

–       nemoc, karanténa apod.

 → ZAMĚSTNANEC NECHODÍ DO PRÁCE, NEOMLUVENÁ ABSENCE

–       výtka, doporučuji snažit se zjistit, co se děje (může být náhle hospitalizován x našel si jinou práci a už se neozve), déletrvající neomluvená absence – lze až okamžité zrušení pracovního poměru dle okolností a počtu zameškaných směn (při neomluvené absenci také lze pokrátit dovolenou)…

 → CHCI PO ZAMĚSTNCI NĚCO, CO ODPOVÍDÁ DRUHU PRÁCE, ALE NENÍ V POPISU PRACOVNÍ ČINNOSTI

Zde bych si dovolila uvést dva názorné obecné příklady:

Příklad 1: V pracovní smlouvě je sjednán druh práce. Zaměstnavatel zaměstnanec seznámí s náplní práce, ve které stojí, co všechno bude vykonávat. Následně by zaměstnavatel náplň práce rád rozšířil (avšak v mezích sjednaného druhu práce), což udělá a poté zaměstnance s novou pracovní náplní opět seznámí.

Zaměstnanec odmítne  porušení „pracovní kázně“ → výtka nebo podle intenzity a okolností  rozvázat pracovní poměr.

___

Příklad 2: V pracovní smlouvě je sjednán druh práce. V téže pracovní smlouvě je také věta, že „popis pracovní činnosti je přílohou/nedílnou součástí této pracovní smlouvy“. Následně by zaměstnavatel náplň práce rád rozšířil, jenže k takovému rozšíření potřebuje souhlas zaměstnance, protože popis pracovní činnosti je součástí pracovní smlouvy.

 Zaměstnanec odmítne  na změnu nechce přistoupit  není možné vyžadovat.

___

Věřím, že bychom se dobrali určitě k dalším, mnohdy i zapeklitějším situacím, snažila jsem se však postihnout dle mého názoru ty nejčastější.

Budu se těšit opět příště u dalšího pracovněprávního tématu! Anebo na některém z mých kurzů, třeba právě na tom pro vedoucí zaměstnance;)

Autor: Klára Gottwaldová

    Autor foto Klára
    Popis popis popis popisPopis popis popis popisPopis popis popis popisPopis popis popis p