Budování značky zaměstnavatele aneb jak získat dobré jméno na trhu?

Již dříve se začalo hodně mluvit o pojmu budování značky společnosti. Společnosti více investují do HR kampaní, které mají za účel zvyšovat povědomí. Ukazují vlastní hodnoty a jak to u nich funguje uvnitř.

Aktuálně jsou sociální sítě účinnější a mají větší dosah. Na sociálních sítích se společnosti předhánějí v tom, kde je lepší firemní kultura a jak se zaměstnanec vypracoval na danou pozici. U mě převyšuje úvaha, že když má společnost správně nastavenou firemní kulturu, láká si k sobě zaměstnance také jaká sama je. Každého osloví něco jiného. Ve výrobě slyším, že když chtějí kandidáti změnu, tak hlavně z důvodu nevyhovujících směn nebo mají zájem o manuálně zručnou pozici. U administrativních pozic je pro zaměstnance důležitá smysluplnost a vize společnosti. Také převažuje zájem pracovat v přátelském kolektivu.

Co ovlivňuje budování značky zaměstnavatele?

Zkušenost již v pozici kandidáta – budování značky začíná již prvním kontaktem s potenciálním budoucím zaměstnancem od začátku pohovoru až přes celé výběrové řízení. Kandidát si může ověřit informaci, zda společnost, která se propaguje na webových stránkách nebo přes video společnosti, taková opravdu je. Stalo se mi vícekrát, že mi kandidát řekl: „Sleduji vaši společnost, protože se mi líbí váš produkt a jeho propagace“. Důležitou součástí výběrového řízení jsou také manažeři, kteří sedí na výběrku, a jejich chování, to také ovlivní finální rozhodnutí kandidáta.

Firemní kultura – když se dostanete do komunity zaměstnanců, kteří pracují ve společnosti mnohem déle, dochází k zrcadlení vztahu – vedení a zaměstnanci. Pro některé společnosti je firemní kultura konkurenční výhodou a jejími přínosy kromě spokojenosti zaměstnanců je také zlepšení čísel jako tržby, dostatek kandidátů a pokles fluktuace.

Firemní hodnoty – je koncept hodnot, kterými společnost žije a vlastně tvoří základ firemní kultury. Neměl by to být jenom seznam hodnot na plakátu, který vidí zaměstnanci při vstupním školení, ale reálně by tak společnost měla fungovat v denním chodu. Hodnotami by mělo být definováno chování lidí ve společnosti.

Komunikace interně a externě – zaměstnanci ve firmě potřebují znát jasnou vizi a kam směřují. Finanční výsledky jsou jedna část, ale také je zajímá, kde přímo jejich produkt našel uplatnění a jakou smysluplnost to přináší. Komunikace vůči zákazníkům a dodavatelům je opět velice důležitá. Například společnost vyrábí ekologické produkty a ekologičnost se prezentuje jako hodnota. Ve skutečnosti to tedy znamená, že zakoupením produktu  obdržím čistě ekologický produkt.

Oceňování lidí (zpětná vazba) – osobní uznání je jedním z největších motivačních faktorů v životě. Ale pozor, je potřeba se vyvarovat pochval, které nemají žádný význam. Je nutné jasně říct, za co je zaměstnanec oceňován a co bylo největším přínosem.

 

Budování firemní značky je dlouhodobý proces, který by měl být jasně ukotven spolu s vizí společnosti. Na tomto procesu je potřeba neustále pracovat, tak jak bude komunikován interně, měl by být komunikován k externím stakeholderům.

Autorka: Miriam Neugebauerová, HR Business Partner/Recruiter/HR Freelancer/Coaching (LinkedIn profil)