Jak na efektivní HR ve firmách aneb HR jako partner byznysu

Ve společnostech se stále velmi často potkávám s tím, že HR oddělení je vnímáno jako administrativní pozice, která je nákladovou položkou. Statistiky uvádí, že to tak vnímá až 57% zaměstnavatelů. Je to škoda, protože HR oblast má opravdu potenciál. Jak tedy posunout HR do role partnera byznysu? A co pro to může udělat samotné HR, aby tak mohlo být vnímáno?

 1. Propojení HR aktivit skrz vizi, misi, hodnot a cílů společnosti

Ve společnosti musí být dobře nastaveny vize, mise, hodnoty a cíle. Od toho se pak může oddělení HR odrazit a zjistit, co společnost potřebuje.

Kam se bude společnost ubírat v dalším roce je také důležitý bod nejen pro vedení a zaměstnance, ale i případné investory, stávající i budoucí zákazníky nebo i budoucí zaměstnance.

Jakou roli zde hraje HR?

Z pohledu HR je tedy důležité sledovat koho máme ve firmě, jestli si je chceme udržet a případně jakým způsobem, jaké pozice potřebuje (pře)obsadit a koho na pozice hledat, abychom těchto cílů dosáhli.

 1. Rozvoj leadershipu a důraz na soft skills

Ve společnostech se často setkávám s tímto modelem: “On je dobrý ve své práci, bude dobrý i jako manažer, tak ho povýšíme a bude to šlapat”. Bohužel, většinou dojde k rozladění, že to nevyšlo, zvlášť pokud s manažery nepracujeme a necháme je pak na pospas osudu. Nehledě na to, že si někdy lidé přejí být experti ve svém oboru a nechtějí vést lidi, chtějí se rozvíjet jen v dané oblasti. I takové lidi společnost potřebuje a je to naprosto v pořádku. Jen je nezbytné s lidmi o jejich kariérních možnostech mluvit a správně kariérní cestu ve společnosti nadefinovat.

Důležité je se také zaměřit se na vytváření takového leadershipu, který je orientovaný na lidi.

Soft skills manažerů, které ve firmě chcete:

 • Aktivní naslouchání.
 • Delegování práce.
 • Dávání a přijímání zpětné vazby.
 • Identifikace a zvědomování vlastních předsudků.
 • Umí dát ego stranou, mají v týmu lidi, kteří oboru rozumí lépe.
 • Důvěra v tým.
 • Vlastní vnitřní motivace.
 • Umění přiznat chybu a přeměnit jí v příležitost.
 • Dobré zvládání konfliktů.
 • Emoční inteligence.

Dají se takové soft skills vůbec naučit?

Ano, vhodný je couching nebo mentoring od někoho zkušenějšího, kdo ví, jak se soft skills pracovat. Samozřejmě to nejde ze dne na den a jde hlavně o to, jestli se daný člověk změnit chce. Jedno školení to nezachrání.

Jakou roli zde hraje HR?

HR definuje a zjišťuje (může i pomocí dotazníků nebo rozhovorů se zaměstnanci), jestli ve firmě potenciál people manažera je a případně jak s takovými lidmi pracovat, aby se na tuto pozici dostali. Vytváří jim k tomu férové podmínky a podporují je v jejich rozvoji.

 

 1. HR, které pracuje s daty

HR se samozřejmě zaměřuje na práci s lidmi, ale aby bylo HR přínosné i pro byznys, musí chápat souvislosti. HR by se nemělo rozhodovat jen na základě svého instinktu, i když není dobré intuici podceňovat. V byznysu rozhodování pomáhají data.

Jakou roli zde hraje HR?

HR reporting – HR umí sbírat data a umí počítat metriky.

Co může HR měřit? Mimo jiné:

 • Fluktuaci,
 • průměrná doba, ve kterou člověk ve firmě zůstává,
 • čas náboru na 1 pozici,
 • frekvence povýšení,
 • náklady na vzdělání,
 • počet žen x mužů, průměrný věk ve firmě,
 • náklady vynaložené na absenci zaměstnanců,
 • přesčasy,
 • důvody odchodů zaměstnance.

 

HR analýza dat – HR by mělo s výsledky metrik umět pracovat tak, aby je mohlo propojovat s cíli společnosti.

Pokud s výsledky umí HR pracovat, pomáhá to společnosti i v těchto oblastech:

 • upravovat procesy a směrnice tak, aby podporovaly zdravý rozvoj firmy,
 • snižovat předsudky v náboru,
 • podporovat inkluzivitu a diverzitu týmů,
 • srovnávat mzdové nerovnosti,
 • predikovat odchody zaměstnanců,
 • podporovat zdravou firemní kultury a wellbeing,
 • podpora angažovanosti zaměstnanců.

 

Pokud bude HR oddělení splňovat vše, co popisuji v článku, stane se nedílnou součástí v jakémkoli rozhodovacím procesu ve společnosti a rovnocenným partnerem.

O autorce:

Jsem Alice Hadrbolcová. Poskytuji HR a leadership poradenství a služby podporující zdravou kulturu a byznys.

LinkedIn profil Alice ZDE.